Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Výtvarná a slohová soutěž Evropa ve škole

Soutěž vyhlašuje MŠMT, probíhá od roku 1992. Žáci soutěží ve 4 kategoriích. Letošním mottem je udržitelnost života v Evropě. Lze vybírat z mnoha témat.

Základní myšlenkou je propagovat mezi žáky a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k demokratickému myšlení.

Uzávěrka je 1. dubna.

Více v příloze.

 

 

 

Název souboru Poslední změna Velikost souboru
Propozice Evropa ve škole 2022.doc29.12.2021924 Kb

29.12.2021 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: