Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Výuka s radostí obě města přemostí

Osmnáctičlenná skupina žáků 8. ročníku v neděli 28. 5. vyrazila vlakem na 350 kilometrů dlouhou cestu z Polanky do Košic. Díky výborné organizaci i díky pěknému počasí se podařilo beze zbytku absolvovat pestrý a zajímavý program, při kterém se žáci seznámili s historickým centrem druhé největší slovenské metropole, navštívili archeoskanzen u obce Nižná Myšľa a zde si vyzkoušeli tradiční řemeslo drátování. Jako protipól navštívili i moderní Steel park, kde se zúčastnili zajímavé vyučovací hodiny fyziky. Dále měli možnost podívat se na odchyt a kroužkování ptáků a seznámit se s fungováním Místního úřadu MČ KVP, kde je dokonce přivítal a obdaroval pan přednosta. Dále byla pro žáky připravená tvořivá dílna v CVČ a vyvrcholením programu bylo přijetí náměstkyní primátora v reprezentativních prostorách historické radnice. V rámci pobytu si naši žáci užili i zábavu a pohodu – zahráli si bowling a každý večer měli k dispozici tělocvičnu.

Děkujeme hostitelům za perfektně připravený program i dobré zázemí a věříme, že ostravská část celkem sedmidenního výměnného pobytu se taky vydaří a žáci z Košic spolu se svými učiteli a panem ředitelem budou u nás také spokojení.


31.05.2023 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: