Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Zapojili jsme se do kreativní kampaně Bez nikotinu!

Vysoká procenta uživatelů nikotinu, ať už ve formě nikotinových sáčků, klasických nebo elektronických cigaret, nás přiměla k tomu, že jsme se s žáky vyšších ročníků zapojili do kreativní kampaně Chytí i tebe? S riziky užívání nikotinových výrobků, ale i beznikotinových elektronických cigaret se žáci seznamovali ve vyučovacích předmětech Člověk a zdraví nebo Výchova k občanství a potom v několika hodinách výtvarné výchovy tvořili plakáty nebo animace či videa s protikuřáckou tematikou. Nejlepší práce jsme odeslali do výtvarné soutěže "Chytí i tebe? #bez nikotinu", kterou vyhlásil Státní zdravotní ústav ke Světovému dni bez tabáku.


28.05.2024 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: