Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou

Aktuální informace

Znáte galerii PLATO?

Lektorka požádala žáky, aby mezi sebou přestali komunikovat a sama je půl hodiny provázela budovou pouze mimikou a gesty a dávala jim číst stručné texty plné metafor a alegorií. Potom se žáci mohli po celé galerii pohybovat sami a kresbou nebo textem měli reagovat na místa, která si prohlíželi. Na závěr programu si vzájemně sdělovali a ukazovali svoje myšlenky či výtvory. Program byl náročný, ale žáky zaujal a zvládli ho dobře.

Že je tato instituce zajímavá a důležitá, je patrné i ze skutečnosti, že se zde naši žáci potkali s ministrem kultury panem M. Baxou.


23.05.2023 Zpět
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: