Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Základní škola Zpět na úvod

Jídelna

Jídelní lístek Seznam alergenů

Kontakty

 • Hlavní kuchařka: Ludmila Sopková
 • Kuchařka: Marcela Janíčková
 • Pomocné kuchařky: Petra Geletová, Jana Šárková, Kateřina Sečková

Vchod do budovy školní jídelny je uzavřen od 8:00 hod. do 11:00 hod, v této době je nutné ohlásit návštěvu na vrátnici budovy A (hlavní vchod).

Podrobnější informace k provozu ŠJ najdete ve Vnitřním řádu ŠJ (viz Dokumenty)

Aktuality

Od úterý 17.3. 2020 do odvolání jsou obědy pro cizí strávníky zrušeny!!!!!!!!!

 

 

ZMĚNA STRAVOVÁNÍ CIZÍCH STRÁVNÍKŮ

PLATÍ OD PÁTKU 13.3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, není možno vstupovat cizím strávníkům do prostoru školní jídelny.

Strávníci pokud chtějí stravu odebírat, si mohou donést podepsané jídlonosiče s čipem do vstupní chodbičky v čase od 6.30 hod. do 10.45 hod., poté jim budou naplněny a vyzvednout si je musí od 11.00 do 11.30 hod.

Stravování zaměstnanců je v čase od 12.00 do 12.30 hod.

Děkujeme za pochopení Karin Krůlová.

 

 

 

 

 

Cena stravného

Dle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb. jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.

 • 7 – 10 let 26,- Kč
 • 11 – 14 let 28,- Kč
 • 15 a více let 30,- Kč
 • Cizí strávníci 64,- Kč

Odhlašování a přihlašování obědů

Odhlašování a přihlašování obědů je možné jeden vyučující den předem do 13:00 hod. Strávníci jsou po uhrazení platby automaticky přihlášeni k odebírání obědů.

 

Způsob úhrady stravného

 • Pro přihlášení ke stravování je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat v kanceláři vedoucí ŠJ, kde dostane podrobnější informace.
 • Stravné se hradí bezhotovostní platbou na číslo účtu 35-1651986349/0800 u České spořitelny nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující.

Informace o výběru na daný měsíc zde.

Strávník před zahájením stravování obdrží bezkontaktní čip, který slouží k identifikaci při odběru obědů. Zapůjčení čipu je zpoplatněno vratnou zálohou 130,- Kč (platba v hotovosti).

Stravování v době nemoci

 • Žák má první den nemoci nárok na dotovaný oběd.
 • Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další den nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit.
 • V případě neodhlášení uvedené stravy je strávník povinen uhradit skutečné náklady (doplatek činí 31,- Kč)
 • Po dobu nemoci je možný odběr stravy pouze od 11:00 do 11:30 hod.  nebo od 13:45 do 14:00 hod.
Užitečné odkazy Aktuální informace

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou nabízí od 1. dubna 2020 po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě a dohodě se zřizovatelem školy možnost stravování pro cizí strávníky z řad seniorů v době mimořádných opatření plynoucích s možným šířením koronaviru za těchto podmínek:

Číst více

Vážení rodiče,

vzhledem k přerušení provozu školní družiny, rozhodl ředitel školy o vrácení poměrné částky poplatku za školní družinu ve výši 140 Kč za měsíc březen 2020 zpět zákonným zástupcům.

Číst více
Zápis do 1. ročníku 2020/2021 v době mimořádných opatření

Vážení rodiče,

aktualizovali jsme informace k průběhu zápisu do 1. třídy šk. roku 2020/2021. Čtěte v sekci PRO RODIČE.

 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: