Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Základní škola Zpět na úvod

Jídelna

Jídelní lístek Seznam alergenů

Kontakty

 • Vedoucí školní jídelny ZŠ: Karin Krůlová
 • Telefon: 596 931 573 ( v pracovní dny 8:00 - 11:00 hod.)
 • E-mail: jidelna@zspolanka.cz
 • Hlavní kuchařka: Ludmila Sopková
 • Kuchařka: Lucie Cebáková
 • Pomocné kuchařky: Petra Geletová, Jana Šárková, Alena Adamcová

Vchod do budovy školní jídelny je uzavřen od 8:00 hod. do 11:00 hod, v této době je nutné ohlásit návštěvu na vrátnici budovy A (hlavní vchod).

Podrobnější informace k provozu ŠJ najdete ve Vnitřním řádu ŠJ (viz Dokumenty)

Aktuality

VÝDEJ OBĚDŮ 31.1.2023 BUDE POUZE DO 13.30 HOD.

 

V čase 6:30 – 10:30 hod. přinést jídlonosič s čipem do vstupních prostor jídelny a vyzvednutí oběda musí proběhnout od 11:00 do 11:20 hod.

Strávníci se mohou stravovat v jídelně pouze u vyhrazených stolů v čase od 11:00 do 11:30 hod.

Mimo stanovenou dobu nebudou obědy do jídlonosičů vydávány!!!!

 

Cena stravného

Ceny stravného platné od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

Dle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb. jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.

 • 7 – 10 let 30,- Kč
 • 11 – 14 let 32,- Kč
 • 15 a více let 34,- Kč
 • Cizí strávníci 87,- Kč

Odhlašování a přihlašování obědů

Odhlašování a přihlašování obědů je možné jeden vyučující den předem do 13.00 hodin elektronicky. Strávníci jsou po uhrazení platby automaticky přihlášeni k odebírání obědů.

 

Způsob úhrady stravného

 • Pro přihlášení ke stravování je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat v kanceláři vedoucí ŠJ, kde dostanete podrobnější informace.
 • Stravné se hradí bezhotovostní platbou na číslo účtu 35-1651986349/0800 u České spořitelny. Strava se platí předem, nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Platby se zadávají od srpna do května (10 plateb).

Informace o výběru na daný měsíc zde.

Strávník je povinnen před zahájením stravování zakoupit bezkontaktní čip, který slouží k identifikaci při odběru obědů. Cena čipu 130,- Kč (platba v hotovosti). Čip se stává majetkem strávníka.

Stravování v době nemoci

 • Žák má první den nemoci nárok na dotovaný oběd.
 • Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další den nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit.
 • V případě, že zákonný zástupce žáka stravu neodhlásí, bude škola požadovat úhradu stravy v plné ceně, i když nebude odebrána ( doplatek činí 50,- Kč za jeden oběd ).
 • Po dobu nemoci je možný odběr stravy pouze od 11:00 do 11:30 hod.  nebo od 13:45 do 14:00 hod. do jídlonosičů. Mimo tuto stanovenou dobu nebudou obědy vydávány.
Užitečné odkazy Aktuální informace

Srdečně zveme budoucí prvňáčky s rodiči na Den otevřených dveří pro předškoláky, který se bude konat 28. 3. 2023. 

Číst více
Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ v Polance nad Odrou zve všechny rodiče a děti 30. 3. 2023 od 15 hodin na Velikonoční dílny.  
Číst více
První jarní dny přinesly do 3.B zajímavou výuku s tablety, krychlemi a prostorovou geometrií.
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: