Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Základní škola Zpět na úvod

Jídelna

Jídelní lístek Seznam alergenů

Kontakty

 • Vedoucí školní jídelny ZŠ: Karin Krůlová
 • Telefon: 596 931 573 ( v pracovní dny 8:00 - 11:00 hod.)
 • E-mail: jidelna@zspolanka.cz
 • Hlavní kuchařka: Ludmila Sopková
 • Kuchařka: Marcela Janíčková
 • Pomocné kuchařky: Petra Geletová, Jana Šárková, Alena Adamcová

Vchod do budovy školní jídelny je uzavřen od 8:00 hod. do 11:00 hod, v této době je nutné ohlásit návštěvu na vrátnici budovy A (hlavní vchod).

Podrobnější informace k provozu ŠJ najdete ve Vnitřním řádu ŠJ (viz Dokumenty)

Aktuality

Obědy cizím strávníkům a žákům, kteří jsou na distanční výuce, popř. onemocnění jsou obědy vydávány pouze do jídlonosičů, který je nutno přinést podepsaný nebo s čipem do prostoru k tomu vyhrazeném v čase od 6:30 do 10:00 hod. Vyzvednutí jídlonosiče musí proběhnout v čase od 11:00 do 11:20 hod.

Žáci jsou ke stravě po zaplacení obědů automaticky přihlášeni k obědům, pokud nebudou obědy odebírat je nutné si je odhlásit přes www.strava.cz.

Cizí strávníci se musí k odebírání obědů sami přihlásit přes www.strava.cz nebo telefonicky na tel. čísle 596 931 573.

 

Cena stravného

Dle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb. jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.

 • 7 – 10 let 26,- Kč
 • 11 – 14 let 28,- Kč
 • 15 a více let 30,- Kč
 • Cizí strávníci 66,- Kč

Odhlašování a přihlašování obědů

Odhlašování a přihlašování obědů je možné jeden vyučující den předem do 13.00 hodin elektronicky. Strávníci jsou po uhrazení platby automaticky přihlášeni k odebírání obědů.

 

Způsob úhrady stravného

 • Pro přihlášení ke stravování je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat v kanceláři vedoucí ŠJ, kde dostanete podrobnější informace.
 • Stravné se hradí bezhotovostní platbou na číslo účtu 35-1651986349/0800 u České spořitelny. Strava se platí předem, nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Platby se zadávají od srpna do května (10 plateb).

Informace o výběru na daný měsíc zde.

Strávník před zahájením stravování obdrží bezkontaktní čip, který slouží k identifikaci při odběru obědů. Zapůjčení čipu je zpoplatněno vratnou zálohou 130,- Kč (platba v hotovosti).

Stravování v době nemoci

 • Žák má první den nemoci nárok na dotovaný oběd.
 • Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další den nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit.
 • V případě, že zákonný zástupce žáka stravu neodhlásí, bude škola požadovat úhradu stravy v plné ceně, i když nebude odebrána ( doplatek činí 33,- Kč za jeden oběd ).
 • Po dobu nemoci je možný odběr stravy pouze od 11:00 do 11:30 hod.  nebo od 13:45 do 14:00 hod. do jídlonosičů. Mimo tuto stanovenou dobu nebudou obědy vydávány.
Užitečné odkazy Aktuální informace

Bez angličtiny dnes člověk jako by nebyl, proto jsme pro vás ve spolupráci s Jazykovou školou Hello připravili kroužky angličtiny pro děti na druhé pololetí školního roku 2020/2021.

Číst více
Předvánoční výtvarné práce. Žáci 8.B a 9.A dělali obličeje s nápaditými sundávacími rouškami. Žáci 7.B a 9.B tvořili novoročenky. 
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: