Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Základní škola Zpět na úvod

Jídelna

Jídelní lístek Seznam alergenů

Kontakty

 

 • Hlavní kuchařka: Ludmila Sopková
 • Kuchařky: Marcela Janíčková

Petra Geletová

Jana Šárková

Michaela Neckářová

Vchod do budovy školní jídelny je uzavřen od 8:00 hod. do 11:15 hod.

Podrobnější informace k provozu ŠJ najdete ve Vnitřním řádu ŠJ (viz Dokumenty)

Aktuality

Výdej obědů od 24. 6. do 28. 6. 2019

Výdej obědů pro cizí strávníky beze změny od 11.15 do 11:30 hod.

Výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ:

24. 6. 2019 pondělí 11:30 - 13:15 hod.
25. 6. 2019 úterý 11:30 - 13:15 hod.
26. 6. 2019 středa 11:30 - 13:15 hod.
27. 6. 2019 čtvrtek 11:30 - 13:00 hod.
28. 6. 2019 pátek 8:45 - 11:00 hod.

Dne 28. 6. 2019 budou vráceny žákům 9. ročníku peníze za nepoškozené čipy a přeplatky za obědy (pouze u hotovostních plateb obědů). Pokud platí žáci obědy bezhotovostně, bude přeplatek vrácen na účet plátce v červenci 2019.

POZOR - OBĚDY NA PÁTEK 28. 6. 2019 LZE ODHLÁSIT POUZE DO STŘEDY 26. 6. 2019 DO 13:00 HOD.

 

Informace o změně výše stravného a způsobu odebírání stravy do jídlonosičů platné od 1. 9. 2019 zde

 

Cena stravného

Dle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb. jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.

 • 7 – 10 let 24,- Kč
 • 11 – 14 let 26,- Kč
 • 15 a více let 28,- Kč
 • Cizí strávníci 62,- Kč

Odhlašování a přihlašování obědů

Odhlašování a přihlašování obědů je možné jeden den předem do 13:00 hod. Strávníci jsou po uhrazení platby automaticky přihlášeni k odebírání obědů.

Způsob úhrady stravného

 • Pro přihlášení ke stravování je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, první platba se provádí v hotovosti
 • Stravné se hradí bezhotovostní platbou na číslo účtu 35-1651986349/0800 u České spořitelny nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující
 • Ve výjimečných případech hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny a to každé pondělí od 7:40 do 8:00 hod. a od 11:15 do 12:00 hod. a zpravidla předposlední vyučovací den v měsíci na měsíc následující od 7:40 do 8:00 a od 11:15 do 14:30 hod.

Informace o výběru na daný měsíc zde.

Strávník před zahájením stravování obdrží bezkontaktní čip, který slouží k identifikaci při odběru obědů. Zapůjčení čipu je zpoplatněno vratnou zálohou 130,- Kč (platba v hotovosti).

Stravování v době nemoci

 • Žák má první den nemoci nárok na dotovaný oběd.
 • Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další den nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit.
 • V případě neodhlášení uvedené stravy je strávník povinen uhradit skutečné náklady (doplatek činí 30,- Kč)
 • Po dobu nemoci je možný odběr stravy pouze od 11:15 do 11:30 a od 13:45 do 14:00 hod.
Užitečné odkazy Aktuální informace

Dovolujeme si vám oznámit, že od 1. 8. 2019 je ředitelem Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou pan RNDr. Patrik Molitor.

Číst více

V úterý 26.6.2019 se uskutečnilo závěrečné klání 8.-9. tříd v areálu Dělnického domu.

Číst více
Informace k navýšení platby za školní družinu

Oznamujeme rodičům, že od 1. 9. 2019 je výše platby za školní družinu stanovena 200,- Kč za měsíc.

Vnitřní směrnice pro stanovení poplatků za školní družinu.

 

 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava - Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: