Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Základní škola Zpět na úvod

Jídelna

Jídelní lístek Seznam alergenů

Kontakty

 • Vedoucí školní jídelny ZŠ: Karin Krůlová
 • Telefon: 596 931 573 ( v pracovní dny 8:00 - 11:00 hod.)
 • E-mail: jidelna@zspolanka.cz
 • Hlavní kuchařka: Ludmila Sopková
 • Kuchařka: Lucie Cebáková
 • Pomocné kuchařky: Petra Geletová, Jana Šárková, Alena Adamcová

Vchod do budovy školní jídelny je uzavřen od 8:00 hod. do 11:00 hod, v této době je nutné ohlásit návštěvu na vrátnici budovy A (hlavní vchod).

Podrobnější informace k provozu ŠJ najdete ve Vnitřním řádu ŠJ (viz Dokumenty)

Aktuality

Výdej obědů pro cizí strávníky:

V čase 6:30 – 10:30 hod. přinést jídlonosič s čipem do vstupních prostor jídelny a vyzvednutí oběda musí proběhnout od 11:00 do 11:20 hod.

Strávníci se mohou stravovat v jídelně pouze u vyhrazených stolů po šesti osobách v čase od 11:00 do 11:30 hod.

 

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ : 11:35 – 14:00 hod.

První den nemoci si žáci mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů v čase - 11:00 - 11:30 hod.

13:45 – 14:00 hod.

Mimo stanovenou dobu nebudou obědy do jídlonosičů vydávány!!!!

Před vstupem do školní jídelny je nutná desinfekce rukou a nasazena ochrana dýchacích cest.

Cena stravného

Dle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb. jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.

 • 7 – 10 let 26,- Kč
 • 11 – 14 let 28,- Kč
 • 15 a více let 30,- Kč
 • Cizí strávníci 66,- Kč

Odhlašování a přihlašování obědů

Odhlašování a přihlašování obědů je možné jeden vyučující den předem do 13.00 hodin elektronicky. Strávníci jsou po uhrazení platby automaticky přihlášeni k odebírání obědů.

 

Způsob úhrady stravného

 • Pro přihlášení ke stravování je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat v kanceláři vedoucí ŠJ, kde dostanete podrobnější informace.
 • Stravné se hradí bezhotovostní platbou na číslo účtu 35-1651986349/0800 u České spořitelny. Strava se platí předem, nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Platby se zadávají od srpna do května (10 plateb).

Informace o výběru na daný měsíc zde.

Strávník před zahájením stravování obdrží bezkontaktní čip, který slouží k identifikaci při odběru obědů. Zapůjčení čipu je zpoplatněno vratnou zálohou 130,- Kč (platba v hotovosti).

Stravování v době nemoci

 • Žák má první den nemoci nárok na dotovaný oběd.
 • Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další den nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit.
 • V případě, že zákonný zástupce žáka stravu neodhlásí, bude škola požadovat úhradu stravy v plné ceně, i když nebude odebrána ( doplatek činí 33,- Kč za jeden oběd ).
 • Po dobu nemoci je možný odběr stravy pouze od 11:00 do 11:30 hod.  nebo od 13:45 do 14:00 hod. do jídlonosičů. Mimo tuto stanovenou dobu nebudou obědy vydávány.
Užitečné odkazy Aktuální informace
Prostor před školou a dvoranu nám zdobí vánoční stromečky. 
Číst více
Žáci 5.B si v hodině výtvarné výchovy představovali Peklo.
Číst více
Žáci 6.A se v posledních dnech věnovali výrobě adventního kalendáře.
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: