Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Základní škola Zpět na úvod

Pro rodiče

Zápis do 1. třídy

Oznámení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvkové organizace:

Zápis do 1. tříd šk. roku 2021/2022 proběhne na základní škole (bude upřesněno). Zápis proběhne ve třídách vedlejší školní budovy na ul. H. Salichové 1053, v 1. poschodí v učebnách stávajících 2. A, 2. B třídy.


K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem a přineste s sebou tyto dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • pas u cizích státních příslušníků - potvrzení o rezidenství
  • pokud byl dítěti udělen odklad  povinné školní docházky na jiné škole, dodá zákonný zástupce písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladuŽádost o přijetí a ostatní dokumenty obdržíte při zápisu nebo si ji můžete stáhnout na webových strámkách školy (viz níže). Součástí zápisu bude krátký rozhovor dítěte s paní učitelkou 1. třídy.
V průběhu zápisu proběhne také nábor dětí do ZUŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou.Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy www.zspolanka.cz
Uchazeči, kteří byli přijati, budou uvedeni na seznamu pod  registračním číslem, které je dítěti přiděleno v den zápisu.


Čtěte další  důležité informace k zápisu:

Pro které děti je zápis určen?
Pro všechny děti, které dosáhnou 6 let do 31.8.2021 a rovněž pro děti, které měly odložené zahájení povinné školní docházky k 1.9.2020.

Děti, které dovrší 6 let po 1. 9. 2021 se mohou dostavit k zápisu také, ale je nutné doložit zralost dítěte doporučením PPP (dítě nar. 09 - 12/2015) nebo doporučením PPP Ostrava a pediatra (dítě nar. 01 - 06/2016).

Zvažujete odklad?
V době zápisu do prvních ročníků základních škol od 1. 4. do 30. 4. 2021 může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí doložit doporučením školského poradenského zařízení (PPP Ostrava) a doporučením pediatra nebo psychologa.  Žádejte o doporučení s dostatečným předstihem před zápisem.

Informace pro rodiče :

 

Důležité termíny

Třídní schůzky

15. 9. 2020 (16:30–17:30 hod.) – informační schůzky o provozu školy

10. 11. 2020 (17:00–18:30 hod.) – zrušeno

12. 1. 2021 (16:00–18:00 hod. ) – konzultace s rodiči

13. 4. 2021 (16:00–18:00 hod.) – konzultace s rodiči

Zápis do prvních tříd 2021/2022 bude upřesněno, 12:00–18:00 hod.
  bude upřesněno, 12:00–16:00 hod.
Přijímací zkoušky na střední školy 12. 4. 2021 – čtyřleté obory (první termín)
  14. 4. 2021 – šestileté a osmileté obory (první termín)
  13. 4. 2021 – čtyřleté obory (druhý termín)
  15. 4. 2021 – šestileté a osmileté obory (druhý termín)
Prázdniny žáků podzimní prázdniny – 29. 10. – 30. 10. 2020
  vánoční prázdniny – 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
  pololetní prázdniny – 29. 1. 2021
  jarní prázdniny – 15. 2. – 21. 2. 2021
  velikonoční prázdniny – 1. 4. – 5. 4. 2021
  hlavní prázdniny – 1. 7. – 31. 8. 2021
Ředitelské volno Polanka Cup – bude upřesněno

Návod BAKALÁŘI

Mobilní aplikace

Bakaláři - žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App storu.

Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče  https://zspolanka.bakalari.cz/login.aspx nebo školu vyhledejte podle pokynů v mobilním zařízení.

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

 

Propojení účtů

v elektronickém systému Bakaláři lze nastavit propojení účtů. V případě, že máte ve škole více dětí, lze si pomocí tohoto propojení zjednodušit přihlašování. Nastavit lze po vstupu do Webové aplikace Bakaláři v Nástrojích - Propojení účtů.

https://napoveda.bakalari.cz/wa_nastroje_spojuctu.htm

Rovněž lze nastavit více účtů v mobilní aplikaci Bakaláři.

Návod pro mobilní aplikaci zde

 

Užitečné odkazy Aktuální informace
S okamžitou platností je od středy 2. 12. 2020 z důvodu nařízení Krajské hygienické stanice v Ostravě uzavřena jídelna základní školy.
Číst více

Školní kolo olympiády v českém jazyce probíhá právě v těchto dnech. Část jazyková trvá 60 minut, část slohová taktéž. 2 žáci s nejvyšším počtem bodů postoupí do kola okresního. 

Číst více

Na základě informací od MŠMT přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním organizačním pravidlům pro provoz školy od 30. 11. 2020:

Číst více
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: