Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Základní škola Zpět na úvod

Pro rodiče

Zápis do 1. tříd v době platnosti mimořádných opatření

Oznámení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvkové organizace:

Zápis do 1. tříd šk. roku 2020/2021 proběhne v souladu s právními předpisy po dobu platnosti mimořádných opatření vlády ČR bez osobní přítomnosti dětí ve škole  formou podání žádosti o přijetí.

Způsob doručení žádosti : 6. 4. – 17. 4. 2020 

 • do datové schránky školy (ID datové schránky školy – au8mmc2)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!); školní email – info@zspolanka.cz
 • poštou – doporučený dopis

Osobní podání žádosti je umožněno pouze:

7. – 8. 4. 2020 od 10:00 do 16:00 hod. ve školní budově A,  H. Salichové 816, Polanka nad Odrou

VYUŽIJTE REZERVAČNÍ SYSTÉM NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY

Při osobním podání žádosti je nutné dodržet veškerá opatření plynoucí z mimořádného opatření vlády ČR vydaná v souvislosti se šířením infekce COVID-19.

 • vstup do budovy jednotlivě,
 • vstup do budovy pouze s ochrannou rouškou, ústenkou nebo jinou ochranou obličeje,
 • pobyt v budově školy jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní dokumenty vyžadované při podání žádosti:

 • rodný list dítěte doložený v prosté kopii jako příloha žádosti (zaslat společně se žádostí)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy www.zspolanka.cz.
Uchazeči, kteří byli přijati, budou uvedeni na seznamu pod registračním číslem, které bude zákonnému zástupci dítěti zasláno doporučeně poštou nebo prostřednictvím datové schránky nebo osobně, vždy podle zvoleného způsobu podání žádosti.

Pro které děti je zápis určen?


Pro všechny děti, které dosáhnou 6 let do 31. 8. 2020 a rovněž pro děti, které měly odložené zahájení povinné školní docházky k 1. 9. 2019.
Děti, které dovrší 6 let po 1. 9. 2020 se mohou dostavit k zápisu také, ale je nutné doložit zralost dítěte doporučením PPP (dítě nar. 09 – 12/2014) nebo doporučením PPP Ostrava a pediatra (dítě nar. 01 – 06/2015).

Kritéria přijetí

 • trvalý pobyt ve spádové oblasti městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou
 • naplnění kapacity dvou tříd
 • trvalý pobyt mimo spádovou oblast městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou s přihlédnutím k:
  • sourozencům ve vyšším ročníku ZŠ 
  • vzdálenosti místa trvalého bydliště od budovy školy

Zvažujete odklad?

Zákonný zástupce může v době zápisu požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí doložit doporučením školského poradenského zařízení (PPP Ostrava) a doporučením pediatra nebo psychologa.  


Dokumenty pro rodiče:

Zápis do 1. třídy

Oznámení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvkové organizace:

Zápis do 1. tříd šk. roku 2020/2021 proběhne na základní škole  v úterý 7. dubna 2020 od 12:00 do 18:00 hodin a ve středu 8. dubna 2020 od 12:00 do 16:00 hodin (bude upřesněno). Zápis proběhne ve třídách hlavní školní budovy na ul. H. Salichové 816, v přízemí v učebně stávající 2. A třídy.


K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem a přineste s sebou tyto dokumenty:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • pas u cizích státních příslušníků - potvrzení o rezidenství
 • pokud byl dítěti udělen odklad  povinné školní docházky na jiné škole, dodá zákonný zástupce písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladuŽádost o přijetí a ostatní dokumenty obdržíte při zápisu. Součástí zápisu bude krátký rozhovor dítěte s paní učitelkou 1. třídy.
V průběhu zápisu proběhne také nábor dětí do ZUŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou.Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy www.zspolanka.cz
Uchazeči, kteří byli přijati, budou uvedeni na seznamu pod  registračním číslem, které je dítěti přiděleno v den zápisu.


Čtete další  důležité informace k zápisu:

Pro které děti je zápis určen?
Pro všechny děti, které dosáhnou 6 let do 31.8.2020 a rovněž pro děti, které měly odložené zahájení povinné školní docházky k 1.9.2019.

Děti, které dovrší 6 let po 1. 9. 2020 se mohou dostavit k zápisu také, ale je nutné doložit zralost dítěte doporučením PPP (dítě nar. 09 - 12/2014) nebo doporučením PPP Ostrava a pediatra (dítě nar. 01 - 06/2015).

Zvažujete odklad?
V době zápisu do prvních ročníků základních škol od 1. 4. do 30. 4. 2020 může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí doložit doporučením školského poradenského zařízení (PPP Ostrava) a doporučením pediatra nebo psychologa.  Žádejte o doporučení s dostatečným předstihem před zápisem.

Informace pro rodiče :

 

Důležité termíny

Třídní schůzky

17. 9. 2019 (16:30 - 17: 30 hod.) - informační schůzky 1. tříd

17. 9. 2019 (17:10 - 18:00 hod.) - informační schůzky 3. tídy

24. 9. 2019 (16:00 - 17:00 hod.) - informační schůzky 6. třídy

5. 11. 2019 ( 17:00 - 18:30 hod.) - třídní schůzky 

14. 1. 2020 (16:00 - 18:00 hod. ) - konzultace s rodiči

21. 4. 2020 (16:00 - 18:00 hod.) - konzultace s rodiči

   
   
Zápis do prvních tříd 2020/2021  7. 4. 2020, 12:00 - 18:00 hod.
   8. 4. 2020, 12:00 - 16:00 hod.
Přijímací zkoušky na střední školy  14. 4. 2020 - čtyřleté obory (první termín)
   16. 4. 2020 - šestileté a osmileté obory (první termín)
   15. 4. 2020 - čtyřleté obory (druhý termín)
   17. 4. 2020 - šestileté a osmileté obory (druhý termín)
Prázdniny žáků podzimní prázdniny - 29. 10.  - 30. 10. 2019
  vánoční prázdniny - 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
  pololetní prázdniny -  31. 1. 2020
  jarní prázdniny - 10. 2.  - 16. 2. 2020
  velikonoční prázdniny - 9. 4.  - 10. 4. 2020
  hlavní prázdniny - 1. 7. - 31. 8. 2020
Ředitelské volno Polanka Cup - 12. 6. 2020 (ZŠ)

Návod BAKALÁŘI

Mobilní aplikace

Bakaláři - žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App storu.

Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče  https://zspolanka.bakalari.cz/login.aspx nebo školu vyhledejte podle pokynů v mobilním zařízení.

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

 

Propojení účtů

v elektronickém systému Bakaláři lze nastavit propojení účtů. V případě, že máte ve škole více dětí, lze si pomocí tohoto propojení zjednodušit přihlašování. Nastavit lze po vstupu do Webové aplikace Bakaláři v Nástrojích - Propojení účtů.

https://napoveda.bakalari.cz/wa_nastroje_spojuctu.htm

Rovněž lze nastavit více účtů v mobilní aplikaci Bakaláři.

Návod pro mobilní aplikaci zde

 

Užitečné odkazy Aktuální informace
Školní rok 2019/2020 bude ukončen 30. 6. 2020 předáním vysvědčení.
Číst více

 

Trvalo to dlouho, ale 25. května to konečně přišlo. Mohli jsme zpátky do školy. Ačkoli ve třídě nemůžeme být všichni, pobyt ve škole si snažíme užívat co to jde. 

 

Číst více
Studio Vidle uvedlo komedii z 2. světové války OSVOBOZENÍ JANOVÉ.
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: