Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Základní škola Zpět na úvod

Pro rodiče

Zápis do 1. třídy

Oznámení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvkové organizace:

Zápis do 1. tříd šk. roku 2019/2020 proběhne na základní škole  v úterý 9.  dubna 2019 od 12:00 do 18:00 hodinve středu 10. dubna 2019 od 12:00 do 16:00 hodin. Zápis proběhne ve třídách vedlejší školní budovy na ul. H. Salichové 1053 (budova školní jídelny - 1. poschodí).


K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem a přineste s sebou tyto dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • pas u cizích státních příslušníků - potvrzení o rezidenství
  • pokud byl dítěti udělen odklad  povinné školní docházky na jiné škole, dodá zákonný zástupce písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladuŽádost o přijetí a ostatní dokumenty obdržíte při zápisu. Součástí zápisu bude krátký rozhovor dítěte s paní učitelkou 1. třídy.
V průběhu zápisu proběhne také nábor dětí do ZUŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou.Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy www.zspolanka.cz
Uchazeči, kteří byli přijati, budou uvedeni na seznamu pod  registračním číslem, které je dítěti přiděleno v den zápisu.


Čtete další  důležité informace k zápisu:

Pro které děti je zápis určen?
Pro všechny děti, které dosáhnou 6 let do 31.8.2019 a rovněž pro děti, které měly odložené zahájení povinné školní docházky k 1.9.2018.

Děti, které dovrší 6 let po 1. 9. 2019 se mohou dostavit k zápisu také, ale je nutné doložit zralost dítěte doporučením PPP (dítě nar. 09 - 12/2013) nebo doporučením PPP Ostrava a pediatra (dítě nar. 01 - 06/2014).

Zvažujete odklad?
V době zápisu do prvních ročníků základních škol od 1. 4. do 30. 4. 2019 může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí doložit doporučením školského poradenského zařízení (PPP Ostrava) a doporučením pediatra nebo psychologa.  Žádejte o doporučení s dostatečným předstihem před zápisem.

Informace pro rodiče :

 

Důležité termíny

Třídní schůzky konzultace s rodiči - 16. 4. 2019 (16:00 - 18:00 hod.)
Zápis do prvních tříd 2019/2020 9. 4. 2019 (12.00 - 18:00 hod.)
  10. 4. 2019 (12:0 - 16:00 hod.)
Přijímací zkoušky na střední školy 12. 4. 2019 - čtyřleté obory (první termín)
  16. 4. 2019 - šestileté a osmileté obory (první termín)
  15. 4. 2019 - čtyřleté obory (druhý termín)
  17. 4. 2019 - šestileté a osmileté obory (druhý termín)
Prázdniny žáků pololetní prázdniny -  31. 1. 2020
  jarní prázdniny - 10. 2.  - 16. 2. 2020
  velikonoční prázdniny - 9. 4.  - 10. 4. 2020
  hlavní prázdniny - 1. 7. - 31. 8. 2020
Ředitelské volno Polanka Cup - 7. 6. 2019
Užitečné odkazy Aktuální informace

Dovolujeme si vám oznámit, že od 1. 8. 2019 je ředitelem Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou pan RNDr. Patrik Molitor.

Číst více

V úterý 26.6.2019 se uskutečnilo závěrečné klání 8.-9. tříd v areálu Dělnického domu.

Číst více
Informace k navýšení platby za školní družinu

Oznamujeme rodičům, že od 1. 9. 2019 je výše platby za školní družinu stanovena 200,- Kč za měsíc.

Vnitřní směrnice pro stanovení poplatků za školní družinu.

 

  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava - Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: