Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Základní škola Zpět na úvod

Pro rodiče

Zápis do 1. třídy

Oznámení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvkové organizace:

Zápis do 1. tříd šk. roku 2020/2021 proběhne na základní škole  v úterý 7. dubna 2020 od 12:00 do 18:00 hodin a ve středu 8. dubna 2020 od 12:00 do 16:00 hodin (bude upřesněno). Zápis proběhne ve třídách hlavní školní budovy na ul. H. Salichové 816, v přízemí v učebně stávající 2. A třídy.


K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem a přineste s sebou tyto dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • pas u cizích státních příslušníků - potvrzení o rezidenství
  • pokud byl dítěti udělen odklad  povinné školní docházky na jiné škole, dodá zákonný zástupce písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladuŽádost o přijetí a ostatní dokumenty obdržíte při zápisu. Součástí zápisu bude krátký rozhovor dítěte s paní učitelkou 1. třídy.
V průběhu zápisu proběhne také nábor dětí do ZUŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou.Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy www.zspolanka.cz
Uchazeči, kteří byli přijati, budou uvedeni na seznamu pod  registračním číslem, které je dítěti přiděleno v den zápisu.


Čtete další  důležité informace k zápisu:

Pro které děti je zápis určen?
Pro všechny děti, které dosáhnou 6 let do 31.8.2020 a rovněž pro děti, které měly odložené zahájení povinné školní docházky k 1.9.2019.

Děti, které dovrší 6 let po 1. 9. 2020 se mohou dostavit k zápisu také, ale je nutné doložit zralost dítěte doporučením PPP (dítě nar. 09 - 12/2014) nebo doporučením PPP Ostrava a pediatra (dítě nar. 01 - 06/2015).

Zvažujete odklad?
V době zápisu do prvních ročníků základních škol od 1. 4. do 30. 4. 2020 může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí doložit doporučením školského poradenského zařízení (PPP Ostrava) a doporučením pediatra nebo psychologa.  Žádejte o doporučení s dostatečným předstihem před zápisem.

Informace pro rodiče :

 

Důležité termíny

Třídní schůzky

17. 9. 2019 (16:30 - 17: 30 hod.) - informační schůzky 1. tříd

17. 9. 2019 (17:10 - 18:00 hod.) - informační schůzky 3. tídy

24. 9. 2019 (16:00 - 17:00 hod.) - informační schůzky 6. třídy

5. 11. 2019 ( 17:00 - 18:30 hod.) - třídní schůzky 

14. 1. 2020 (16:00 - 18:00 hod. ) - konzultace s rodiči

21. 4. 2020 (16:00 - 18:00 hod.) - konzultace s rodiči

   
   
Zápis do prvních tříd 2020/2021  7. 4. 2020, 12:00 - 18:00 hod.
   8. 4. 2020, 12:00 - 16:00 hod.
Přijímací zkoušky na střední školy  bude upřesněno - čtyřleté obory (první termín)
   bude upřesněno - šestileté a osmileté obory (první termín)
   bude upřesněno - čtyřleté obory (druhý termín)
   bude upřesněno - šestileté a osmileté obory (druhý termín)
Prázdniny žáků podzimní prázdniny - 29. 10.  - 30. 10. 2019
  vánoční prázdniny - 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
  pololetní prázdniny -  31. 1. 2020
  jarní prázdniny - 10. 2.  - 16. 2. 2020
  velikonoční prázdniny - 9. 4.  - 10. 4. 2020
  hlavní prázdniny - 1. 7. - 31. 8. 2020
Ředitelské volno Polanka Cup - bude upřesněno
Užitečné odkazy Aktuální informace

Miniházená v Polance

POLANKA CHILDREN´S CUP

Ve školním roce 2019/2020 probíhá již 11. ročník meziškolních turnajů v miniházené.

 

 

Číst více
Prvňáčci mají za sebou téměř dva měsíce ve škole. 
Číst více

Velké poděkování patří všem členům Klubu rodičů, kteří se podíleli na zorganizování náročné, zato (nejen) dětmi oblíbené STEZKY ODVAHY.

Číst více
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: