Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Základní škola Zpět na úvod

Pro rodiče

Zápis do 1. třídy

Oznámení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvkové organizace:

Zápis do 1. tříd šk. roku 2021/2022 proběhne v souladu s doporučením MŠMT bez osobní přítomnosti dítěte formou podání žádosti o přijetí včetně přílohy (prostá kopie rodného listu dítěte).

Termín podání žádosti: 6. 4. - 16. 4. 2021

Způsob doručení žádosti: 

 • do datové schránky školy (ID datové schránky školy  - au8mmc2)
 • poštou - doporučený dopis
 • osobním podáním

Osobní podání žádosti:

6. 4. - 7. 4. 2021 od 12:00 do 17:00 hod. ve vestibulu školy, ul. H. Salichové 816, Polanka nad Odrou

Při osobním podání žádosti je nutné dodržet veškerá opatření plynoucí z mimořádných opatření vlády ČR

 • vstup do budovy jednotlivě
 • vstup do budovy s ochranou dýchacích cest (respirátor FFP2)
 • pobyt v budově po nezbytně nutnou dobu

Dokumenty vyžadované při podání žádosti:

 • vyplněný a podepsaný formulář žádosti o přijetí dítěte do 1. třídy (ke stažení zde)
 • prostá kopie rodného listu dítěte


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy www.zspolanka.cz
Uchazeči, kteří byli přijati, budou uvedeni na seznamu pod  registračním číslem, které je dítěti přiděleno v den zápisu.


Čtěte další  důležité informace k zápisu:

Pro které děti je zápis určen?
Pro všechny děti, které dosáhnou 6 let do 31.8.2021 a rovněž pro děti, které měly odložené zahájení povinné školní docházky k 1.9.2020.

Děti, které dovrší 6 let po 1. 9. 2021 se mohou dostavit k zápisu také, ale je nutné doložit zralost dítěte doporučením PPP (dítě nar. 09 - 12/2015) nebo doporučením PPP Ostrava a pediatra (dítě nar. 01 - 06/2016).

Zvažujete odklad?


V době zápisu do prvních ročníků základních škol od 1. 4. do 30. 4. 2021 může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí doložit doporučením školského poradenského zařízení (PPP Ostrava) a doporučením pediatra nebo psychologa.  Žádejte o doporučení s dostatečným předstihem před zápisem.

Informace pro rodiče :

Důležité termíny

Třídní schůzky

14. 9. 2021 (16:30–17:30 hod.) – informační schůzky o provozu školy

 9. 11. 2021 (17:00–18:30 hod.) – konzultace s rodiči a plenární schůze

11. 1. 2022 (16:00–18:00 hod. ) – konzultace s rodiči

12. 4. 2022 (16:00–18:00 hod.) – konzultace s rodiči

Zápis do prvních tříd 2021/2022 bude upřesněno
Přijímací zkoušky na střední školy bude upřesněno
Prázdniny žáků podzimní prázdniny – 27. 10. – 29. 10. 2021
  vánoční prázdniny – 23. 12. 2021 –  2. 1. 2022
  pololetní prázdniny – 4. 2. 2022
  jarní prázdniny – 28. 2. 2022 – 6. 3. 2022
  velikonoční prázdniny –  14. 4. 2022
  hlavní prázdniny – 1. 7. –  31. 8. 2022
Ředitelské volno Polanka Cup – bude upřesněno

Návod BAKALÁŘI

Mobilní aplikace

Bakaláři - žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App storu.

Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče  https://zspolanka.bakalari.cz/login.aspx nebo školu vyhledejte podle pokynů v mobilním zařízení.

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

 

Propojení účtů

v elektronickém systému Bakaláři lze nastavit propojení účtů. V případě, že máte ve škole více dětí, lze si pomocí tohoto propojení zjednodušit přihlašování. Nastavit lze po vstupu do Webové aplikace Bakaláři v Nástrojích - Propojení účtů.

https://napoveda.bakalari.cz/wa_nastroje_spojuctu.htm

Rovněž lze nastavit více účtů v mobilní aplikaci Bakaláři.

Návod pro mobilní aplikaci zde

 

Užitečné odkazy Aktuální informace

Začátek školního roku je vždycky hektický, a tak vyhlášení výsledků srpnového kola přichází s malým zpoždění, za které se všem soutěžícím omlouváme.

Dostatek volna a krásné počasí, které vybízelo k procházkám do přírody, signalizovalo, že v srpnovém kole soutěže bude plno fotografií. Skutečnost byla jiná, soutěžilo jich jen 44 od 8 žáků z první a 7 žáků z druhé kategorie. Ale i tak porota musela hodně zvažovat, jak sestavit pořadí nejlepších, protože fotografií, které by si zasloužily ocenění, bylo opět dost. Velmi pěkné byly pohledy na rozličné barevné květy a další přírodní detaily, ale téma soutěže je Fotíme Polanku, proto při výběru nejlepších záběrů dostaly přednost pohledy na okolí Polanky, Odra nebo rybníky v Poodří.

Číst více
Němčina nepatří u žáků k oblíbeným předmětům, ale že je tento jazyk pro život důležitý, mohli slyšet i od absolventky naší školy Barbory Hlavičkové, která v Německu dlouhodobě pracuje a při návštěvě Polanky přišla do školy pozdravit své bývalé učitele.
Číst více
V pátek 15. října. Průchod temným lesem po speciálně připravené stezce plné tajemných bytostí a strašidel, tradiční opékaní klobásek pro úspěšné absolventy stezky, hlasování o nejstrašidelnější postavu. Připravuje KRPŠ.
Číst více
 • 596 931 563
 • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
 • 596 931 088
 • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: