Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou
Základní škola Zpět na úvod

Pro rodiče

Zápis do 1. třídy

Oznámení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou, příspěvkové organizace:

Zápis do 1. tříd šk. roku 2020/2021 proběhne na základní škole  v úterý 7. dubna 2020 od 12:00 do 18:00 hodin a ve středu 8. dubna 2020 od 12:00 do 16:00 hodin (bude upřesněno). Zápis proběhne ve třídách hlavní školní budovy na ul. H. Salichové 816, v přízemí v učebně stávající 2. A třídy.


K zápisu se dostavte s budoucím prvňáčkem a přineste s sebou tyto dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • pas u cizích státních příslušníků - potvrzení o rezidenství
  • pokud byl dítěti udělen odklad  povinné školní docházky na jiné škole, dodá zákonný zástupce písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladuŽádost o přijetí a ostatní dokumenty obdržíte při zápisu. Součástí zápisu bude krátký rozhovor dítěte s paní učitelkou 1. třídy.
V průběhu zápisu proběhne také nábor dětí do ZUŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou.Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budově školy a na webových stránkách školy www.zspolanka.cz
Uchazeči, kteří byli přijati, budou uvedeni na seznamu pod  registračním číslem, které je dítěti přiděleno v den zápisu.


Čtete další  důležité informace k zápisu:

Pro které děti je zápis určen?
Pro všechny děti, které dosáhnou 6 let do 31.8.2020 a rovněž pro děti, které měly odložené zahájení povinné školní docházky k 1.9.2019.

Děti, které dovrší 6 let po 1. 9. 2020 se mohou dostavit k zápisu také, ale je nutné doložit zralost dítěte doporučením PPP (dítě nar. 09 - 12/2014) nebo doporučením PPP Ostrava a pediatra (dítě nar. 01 - 06/2015).

Zvažujete odklad?
V době zápisu do prvních ročníků základních škol od 1. 4. do 30. 4. 2020 může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí doložit doporučením školského poradenského zařízení (PPP Ostrava) a doporučením pediatra nebo psychologa.  Žádejte o doporučení s dostatečným předstihem před zápisem.

Informace pro rodiče :

 

Důležité termíny

Třídní schůzky

17. 9. 2019 (16:30 - 17: 30 hod.) - informační schůzky 1. tříd

17. 9. 2019 (17:10 - 18:00 hod.) - informační schůzky 3. tídy

24. 9. 2019 (16:00 - 17:00 hod.) - informační schůzky 6. třídy

5. 11. 2019 ( 17:00 - 18:30 hod.) - třídní schůzky 

14. 1. 2020 (16:00 - 18:00 hod. ) - konzultace s rodiči

21. 4. 2020 (16:00 - 18:00 hod.) - konzultace s rodiči

   
   
Zápis do prvních tříd 2020/2021  7. 4. 2020, 12:00 - 18:00 hod.
   8. 4. 2020, 12:00 - 16:00 hod.
Přijímací zkoušky na střední školy  14. 4. 2020 - čtyřleté obory (první termín)
   16. 4. 2020 - šestileté a osmileté obory (první termín)
   15. 4. 2020 - čtyřleté obory (druhý termín)
   17. 4. 2020 - šestileté a osmileté obory (druhý termín)
Prázdniny žáků podzimní prázdniny - 29. 10.  - 30. 10. 2019
  vánoční prázdniny - 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
  pololetní prázdniny -  31. 1. 2020
  jarní prázdniny - 10. 2.  - 16. 2. 2020
  velikonoční prázdniny - 9. 4.  - 10. 4. 2020
  hlavní prázdniny - 1. 7. - 31. 8. 2020
Ředitelské volno Polanka Cup - bude upřesněno
Užitečné odkazy Aktuální informace
Jak vypadá hodina pracovních činností v 6.B
Číst více
Od října mají i žáci naší školy možnost navštěvovat jazykový kurz školy Hello. Středa je vyhrazena pro žáky 9. ročníku.
Číst více
V pondělí 20. ledna proběhne ve SVČ Ostrčilova okresní kolo Olympiády v jazyce českém. Naši školu budou reprezentovat Vojtěch Silber, žák 9.A, a Ondřej Kubica, žák 8.A. 
Číst více
  • 596 931 563
  • H. Salichové 816, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy:
  • 596 931 088
  • Malostranská 124, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25
Užitečné odkazy: